92 924 domén
92 924 domén

Hosting u nás využívají desítky tisíc webů: až 30 GB prostoru, nejnovější PHP a MySQL, neomezený počet domén 2. řádu a 3. řádu, neomezeně databází, FTP účtů, pravidelné zálohy dat.

10 sekund a máte nový web
10 sekund a máte nový web

Jedno kliknutí v administraci a vybraný redakční systém se automaticky nainstaluje na vaši doménu.

0 .cz domén
0 .cz domén

Jsme akreditovaným registrátorem .cz domén. Při platbě kartou získáte .cz doménu do 1 minuty.

Podmínky použití

Podmínky použití freehostingu a webhostingu Pravidla a podmínky použítí freehostingu, webhostingu, regisrace domény a dalších služeb Endora.cz. Podmínky použití

Založením účtu uživatel souhlasí s níže uvedenými podmínkami. Jakékoliv porušení těchto podmínek povede k okamžitému zrušení účtu!

 1. Vyslovení souhlasu se Smlouva o poskytování webhostingových služeb a registraci doménových jmen včetně Všeobecných smluvních podmínek.
 2. Provozovatelem služeb Endora.cz je Webglobe, s.r.o. (dále jen provozovatel).
 3. Služby Endora.cz jsou nabízené bez jakékoliv záruky či garancí. Provozovatel nezodpovídá za jakoukoliv možnou vzniklou škodu.
 4. Za jakýkoliv obsah nahraný na vaše webové stránky zodpovídá odesilatel daného obsahu. Provozovatel neručí za kvalitu či oprávněnost jakéhokoliv obsahu. Provozovatel nezodpovídá za ztracený, poškozený či smazaný obsah.
 5. Je zakázáno:
  1. provozovat jakýkoliv obsah odporující zákonům České republiky a dále předpisům a směrnicím Evropské Unie,
  2. úmyslně odkazovat na obsah odporující zákonům ČR nebo jinak podporovat jejich porušování,
  3. dále prodávat služby Endora.cz či některou z jeho částí,
  4. zřizovat domény 3. řádu a bez obsahu je blokovat pro využití dalšími zájemci,
  5. využívat služby Endora.cz k rozesílání nevyžádané pošty (SPAM),
  6. na ftp shromažďovat jakékoliv díla chráněná autorským zákonem, ke kterým uživatel nevlastní odpovídající autorská práva,
  7. na servery ukládat a shromažďovat jakákoliv data, která nejsou součástí webové prezentace a nevede na ně žádný odkaz z daných webových stránek,
  8. server úmyslně zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci serverů,
  9. provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit provozovatele Endora.cz nebo třetí osoby,
  10. provoz proxy, chat, hosting, download a erotických serverů,
  11. provozovat software: Rapid Leech, DigZip, jakykoliv klon hry Travian (TravianX), PHProxy, SA:MP Server Query Script .
 6. Všechny nově zakládané účty jsou vedeny v Neověřený FREE (LITE) variantě. Veškeré domény na takovém účtu přechází do FREE varianty v případě ověření účtu a to splněním jedné z uvedených podmínek
  1. na libovolné doméně na takovém účtu byl aktivován (uhrazen) placený program (PLUS, MEGA),
  2. na libovolné doméně na takovém účtu byl aktivován placený program PLUS na dva měsíce pomocí placené SMS v hodnotě 50,- Kč včetně DPH
 7. Uživatel souhlasí, že provozovatel může kdykoliv a bez udání důvodů dočasně nebo úplně pozastavit jeho účet na Endora.cz.
 8. Obsah umístěný na Endora.cz je zde umístěn na uživatelovo vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za jakoukoliv ztrátu dat či nedostupnost služeb.
 9. Uživatel je povinen nejpozději do 10 dnů od registrace aktivovat svůj účet pomocí linku v registračním emailu.
 10. Uživatel souhlasí s tím, aby mu provozovatel zaslal emailem maximálně jednou měsíčně svojí nabídku, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.
 11. Registrací se uživatel zavazuje, že vložené kontaktní informace jsou platné (především email).
 12. Veškerá uživatelská podpora na Endora.cz je nenárokovatelná. Primární kanál podpory je fórum podpory.
 13. Databáze, která nebude mít déle jak jeden měsíc žádný přístup (SELECT, INSERT), bude automaticky smazána.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto provozních podmínek. O této změně bude uživatele informovat novinkou ve webové administraci a fóru podpory.

 15. Pro varianty Free a neověřený Free (Lite)

 16. Uživatel se zavazuje korektně zobrazovat vloženou reklamu s tím že:
  1. provozovatel si vyhrazuje vložit reklamu formou odkazů do uživatelova textu (zobrazené stránky) s tím, že tímto vložením nebude pozměněn věcný obsah této stránky. Takto provozovatel vloží max. 4 reklamní odkazy do každé stránky (tuto funkci může uživatel vypnout v administraci),
  2. pokud není provozovatelem do stránky vložen žádný odkaz (nebo je tato funkce vypnuta) vkládá provozovatel automaticky na konec stránky reklamní blok (tzv. reklamní patu)
   • tento blok si může uživatel přizpůsobit ve webové administraci, nebo použitím html tagu <endora>
   • uživatel je povinen zajistit, aby vložený reklamní blok splňoval následující podmínky:
    1. musí být viditelně umístěn na všech stránkách. Je zakázáno reklamní blok jakkoliv maskovat či skrývat,
    2. font musí mít aspoň 80% velikost fontu použitého na většinovém textu na dané stránce. Blok musí být na první pohled čitelný a dostatečně kontrastní,
    3. musí navazovat na obsah. Není dovoleno odsadit blok např. o 30 řádků od posledního textu.
 17. Na kořenovou doménu (např. neco.tode.cz, mojedomena.eu) musí být do 14 dnů od založení nahrána webová prezentace. V opačném případě bude doména zrušena.
 18. Webová prezentace bude automaticky smazána, pokud nebude mít déle jak měsíc žádný přístup.
 19. Účet bude automaticky smazán, pokud nebude mít déle jak rok žádný přístup do administrace.
 20. Uživatel má nárok na pouze jednu službu s programem Free či neověřený Free v rámci jednoho uživatelského účtu a zřízení další služby s programem Free a neověřený Free nebude možné. Pokud má uživatel vícero služeb s programem Free nebo neověřený Free pod svým účtem, tak si provozovatel vyhrazuje právo po předchozím upozornění tyto služby vypnout.

 21. Pro programy PLUS a MEGA

 22. Placený program PLUS (MEGA) je vždy vázaný na doménu, ke které byl zakoupen. Přenos na jinou doménu je možný výměnou za zkrácení jeho platnosti o 2 měsíce.
 23. Jestliže uživatel webhosting pro danou doménu zruší, zanikne tím i platnost PLUS (MEGA) placeného programu, který je přiřazen k této doméně.
 24. V případě, že provozovatel bude dlouhodobě neschopen zabezpečit bezproblémový provoz hostingu (dostupnost pod 98%) má uživatel nárok na vrácení poměrné zaplacené částky.
 25. Při ukončení využívání služby se Zákazníkovi částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací (vyjma bodu 18).
 26. Pokud skončí předplacené období placeného programu PLUS (MEGA) doména se přesune do varianty FREE.

Pokud máte k těmto podmínkám další dotazy tak nás prosím kontaktujte.

Novinky

 • Vážení zákazníci, přejeme vám hodně pracovních i osobních úspěchů v roce 2022 a děkujeme za přízeň. Tým Endora.cz ...
Vstup do webové administrace

Hodnocení podpory

Děkujeme za ocenění naší podpory

84%
za posledních 60 dní